Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický stožiar

Elektrický stožiar je konštrukcia, ktorá nesie vodič a zemné lano s príslušenstvom. Stožiare sú  drevené, železobetónové, oceľové, zo zliatin hliníka a podobne.  

detail
detail