Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrifikácia

Elektrifikácia (alebo tiež elektrizácia) je proces zavádzania a využívania elektrickej energie vo všetkých odvetviach hospodárstva a v oblasti spotreby obyvateľstva. Za rozhodujúci medzník pri nástupe elektriny do každodenného života sa považuje rok 1867, keď Nemec Werner von Siemens a Angličan Charles Wheatstone skonštruovali nový typ dynama, a tak bolo možné vyrábať elektrický prúd elektrickými strojmi

Elektrifikácia Československa: Podľa štatistík existovalo v roku 1918 v Československu 227 elektrických podnikov a organizácií a 193 elektrární. Prevažoval prúd jednosmerný, ale vyrábal sa i prúd jednofázový, dvojfázový a trojfázový. Vznikla teda potreba prúd i napätie unifikovať. Preto bolo dôležitým krokom po vzniku samostatného Československa zjednotenie elektrických sietí, ktoré sa realizovalo na základe Elektrifikačného zákona, prijatého Národným zhromaždením ČSR 22. 7. 1919. Na stavbu elektrární a pre ďalšie potreby systematickej elektrifikácie sa podľa tohto zákona vyčlenila suma 75 mil. Kč, z ktorej 30 % pripadlo Slovensku. Základom sa stala trojfázová sústava s 50 Hz s napätím 3 x 380/220 V pre miestne siete, 22 000 V v sieťach cezpoľných a 100 000 V pre diaľkový rozvod. Malé tepelné elektrárne boli čoskoro nahradené veľkými, ako bola napríklad dnes už neexistujúca elektráreň v Erveniciach pri Moste. Tieto elektrárne s veľkými výkonmi sa stavali v blízkosti uhoľných baní, ktoré ich zásobovali potrebným palivom. Na Vltave sa začala výstavba vltavskej kaskády, ktorej prvou vodnou prietokovou elektrárňou bola elektráreň vo Vranom (do prevádzky uvedená v roku 1936), poskytujúca výkon 12,5 MW. Ďalšie elektrárne vyrastali v priemyselných oblastiach. V blízkosti veľkých miest sa začali stavať namiesto kondenzačných elektrární i teplárne, využívajúce časť pary odobratej z turbín na vykurovanie bytov a továrenských hál.

Odkazy: Vývoj výroby elektrickej energie vo svete.
detail
detail