Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrochemický palivový článok

Oxidáciou (spaľovaním) chemických látok sa ich chemická energia mení na energiu elektrickú. Obdobne ako pri galvanických článkoch aj tu prebiehajú chemické reakcie, ale rozdiel je v tom, že sa na jednu elektródu privádza palivo (napr. vodík) a na druhú okysličovadlo (napr. kyslík). V priebehu prevádzky možno pri palivových článkoch palivo dopĺňať, takže môžu pracovať neprestajne. Klasický palivový článok je kyslíkovo-vodíkový článok, ktorý má dve pórovité platinové elektródy, medzi ktorými je elektrolyt. Palivové články sa používajú v elektromobiloch. 

Napätie článku je asi 1,1 až 1,23 V.

detail
detail