Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektródy

Elektricky nabité súčasti elektrického zariadenia. Anóda – kladne nabitá elektróda, katóda – záporne nabitá elektróda. Elektróny vyžarované zo zápornej nabíjacej elektródy elektrostatického odlučovača nabíjajú prachové častice popolčeka a tie sú priťahované na kladné doskové zberné elektródy. Napätie nabíjacích elektród: 40–70 kV.

detail
detail