Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je jednou z foriem prejavov hmoty a predstavuje vzájomne sa ovplyvňujúce premenné elektrické pole a magnetické pole. Prostredníctvom neho sa uskutočňuje pôsobenie medzi elektricky nabitými časticami. Vzájomný vzťah elektrického a magnetického poľa je v tom, že ľubovoľná zmena jedného z polí má za následok vznik druhého poľa. Elektromagnetické pole sa v priestore šíri elektromagnetickými vlnami (pozri elektromagnetické žiarenie).

Elektromagnetické pole sa vo vákuu opisuje napätím elektrického poľa a magnetickou indukciou. V inom prostredí treba navyše uviesť napätie magnetického poľa a elektrickú indukciu. Elektromagnetické pole je matematicky opísané rovnicami G. Maxwella.

detail
detail