Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektronika

Elektronika je vedný odbor, ktorého predmetom je výskum zákonitostí pôsobenia elektrónov a ďalších nabitých častíc na elektromagnetické pole a rozpracovanie metód konštrukcie elektronických prístrojov, v ktorých sa toto pôsobenie používa na premenu elektromagnetickej energie na účely prenosu, spracovania a uchovania informácií, automatizácie výrobných procesov, konštrukcie energetických zariadení a podobne. Elektronika sa delí na tri základné časti výskumu: vákuová elektronika, elektronika pevných látok a kvantová elektronika. Výsledky elektroniky sa v praxi rozdeľujú na dve vzájomne zviazané oblasti. Prvá z nich sa spája s konštrukciou elektronických prístrojov s rôznym využitím a s ich prevažne hromadnou výrobou a druhá oblasť je zameraná na zostrojenie prístrojov a systémov na riešenie najzložitejších úloh výpočtovej techniky, informatiky, spojovacej techniky a ďalších vedeckých a praktických úloh.

detail
detail