Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Emisia

Emisia je z fyzikálneho hľadiska proces vysielania častíc (žiarenia) látkou, pričom najčastejšie ide o emisiu elektrónov. Podľa druhu dodanej energie sa rozlišuje medzi emisiou tepelnou (termoemisia), svetelnou, fotoelektrickou (fotoemisia), sekundárnou a autoemisiou.

detail
detail