Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energetický dispečing

Energetický dispečing operatívne riadi energetickú sústavu ako celok. Operatívnu činnosť si vyžadujú špecifické vlastnosti elektrickej energie, existencia veľkých prepojených elektrizačných sústav, nutnosť rovnováhy medzi výrobou a spotrebou a pod. Komplexné riadenie sústav sa vykonáva dispečerským riadením, ktoré má hierarchickú štruktúru. Hlavným orgánom je štátny dispečing, ktorý riadi prácu oblastných dispečingov a priamo ovláda niektoré aktívne prvky s celoštátnym významom.

detail
detail