Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energetický podnik

Energetický podnik je priemyselná organizácia, ktorá sa zaoberá výrobou, prenosom, rozvodom, tranzitom, dovozom a vývozom elektrickej energie a tepla. Medzi ďalšie činnosti energetického podniku patrí likvidácia, spracovanie a ukladanie odpadov z výroby elektrickej energie. Najväčšie energetické podniky majú väčšinou celoštátnu pôsobnosť, ale existujú aj podniky s oblastnou pôsobnosťou.

detail
detail