Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Energosadrovec

Sadrovec (alebo tiež síran vápenatý) je výsledný produkt odsírovania spalín. Ide o látku, ktorá sa môže buď bezpečne ukladať na zložisko (ako stabilizátor pri suchom odbere popolovín), alebo slúži ako surovina na výrobu sadrokartónov alebo iných sadrových produktov v stavebníctve. 

Chemický vzorec: CaSO4 x 2 H2
    

Zloženie po odsírení.
Obsah vlhkosti: 10 %
Čistota: 95 %
pH: 6 až 9
Belosť: 80 %
detail
detail