Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Entropia

Stavová veličina (označenie s, rozmer kJ/kg . K) vyjadrujúca mieru degradácie tepla v pracovnej látke. Prednosťou tejto veličiny je, že rad procesov môžeme považovať približne za izoentropické a že sa teda znázorňujú v diagrame T-s ako vertikálne úsečky. 

Zmeny entropie pri izobarickom ohreve vody v elektrárenskom bloku.
Voda na výstupe z kondenzátora (tlak 5 kPa, teplota 32 °C): 0,5 kJ/kg . K
Voda na vstupe do výparníka (tlak 16,5 MPa, teplota 350 °C): 3,8 kJ/kg . K
Voda na konci výparníka: 5,2 kJ/kg . K
Prehriata para (565 °C): 8,4 kJ/kg . K
detail
detail