Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Podávač

Zariadenie umožňujúce v systéme transportu paliva potrebné dávkovanie. Podávač surového uhlia váži a podáva uhlie zo zásobníka do mlyna. Najrozšírenejším typom je reťazový podávač (redler). Podávače práškového uhlia vážia a podávajú uhoľný prášok do práškového potrubia, ktorým sa prášok pneumaticky primárnym vzduchom dopravuje do horákov.

detail
detail