Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Pracovná látka

Látka, ktorá sa používa v tepelnom obehu a umožňuje prenos a premenu časti tepelnej energie na mechanickú prácu. V súčasnosti sa v elektrárňach najčastejšie používa parný cyklus a pracovnou látkou je voda a vodná para. Pracovnou látkou plynových turbín pracujúcich v otvorenom cykle je vzduch alebo spaliny. 

Typické parametre vody v parnom cykle:

  • Na vstupe do turbíny (para) – tlak: 16 MPa, teplota: 540 °C.
  • Na výstupe z kondenzátora (kondenzát) – tlak: 5,5 kPa, teplota: 35 °C.
detail
detail