Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prehrievač

Tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na ohrev pary na pracovnú teplotu. Skladá sa z rúrkových hadov zavesených v niektorom z ťahov kotla. V rúrkach prúdi ohrievaná para, okolo rúrok horúce spaliny. Zvyčajne je zložený z niekoľkých sekcií. 

Prehrievač č. IV kotla s výkonom 220 ton pary za hodinu.

Vstupná teplota pary: 454 °C
Výstupná teplota pary: 540 °C
Vstupná teplota spalín: 1 000 °C
Výstupná teplota spalín: 860 °C
Rýchlosť pary v potrubí: 17 m/s
Výhrevná plocha: 320 m2
detail
detail