Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Protónové číslo

Počet protónov v jadre udáva atómové (protónové) číslo Z. Napríklad jadro uránu obsahuje 92 protónov, Z = 92. Protónové číslo je tiež poradové číslo prvku v periodickej Mendelejevovej tabuľke prvkov.

detail
detail