Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický stroj

Vo všeobecnosti sa elektrické stroje delia na stroje točivé (generátory a elektromotory) a stroje netočivé (transformátory). Z pohľadu silnoprúdovej elektrotechniky a energetického využitia sú najčastejšie ako spotrebiče elektrickej energie asynchrónne elektromotory a ako zdroje synchrónne alternátory.

detail
detail