Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrón

Slovo pochádza z Grécka (elektron = jantár). Na jantári boli po prvýkrát pozorované elektrické vlastnosti. Preto boli elementárne častice, nesúce jednotkový záporný elektrický náboj, pomenované ako elektrón. Elektróny sa vyskytujú v tzv. elektrónovom obale atómu, ktorý obklopuje jadro atómu. Počet elektrónov v obale je v elektricky neutrálnom atóme rovný počtu protónov v jadre. Napr. urán obsahuje v jadre 92 protónov. V obale neutrálneho atómu uránu je preto 92 elektrónov.

detail
detail