Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrónový obal

Elektrónový obal obklopuje jadro atómu. Pretože elektróny, ktoré ho tvoria, sú veľmi ľahké, nemá na hmotnosť atómu prakticky žiadny vplyv. Elektricky neutrálny atóm má v obale toľko elektrónov, koľko je protónov v jadre atómu.

detail
detail