Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Povrchové úložisko

Povrchové úložisko slúži na uloženie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov s krátkym a stredným polčasom rozpadu (do tridsiatich rokov) na zemskom povrchu. Ochranné stavebné bariéry obvykle zahŕňajú betónové nádrže s izoláciou proti prenikaniu zrážkových a spodných vôd.

 

Uloženie odpadu v RÚ RAO
Povrchové úložisko
RÚ RAO Mochovce

Interaktívna schéma

Povrchové úložisko
Uloženie odpadu
v RÚ RAO

3D animácia

detail
detail