Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Predhrievač

Tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na ohrev napájacej vody. Je zložený z rúrkových zväzkov, ktorými preteká voda ohrievaná zvonka prúdiacimi spalinami. Je zavesený v niektorom z ťahov kotla. Analogický termín je ohrievač vody alebo ekonomizér.   

Predhrievač kotla s výkonom 220 ton pary za hodinu.

Vstupná teplota vody: 262 °C
Výstupná teplota vody: 288 °C
Vstupná teplota spalín: 615 °C
Výstupná teplota spalín: 515 °C
Rýchlosť spalín: 7,8 m/s
Výhrevná plocha: 430 m2
detail
detail