Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ekonomizér

Výmenník využívajúci teplo spalín s nízkou teplotou na predhrievanie napájacej vody. Ekonomizér je zložený z rúrkových hadov, ktorými preteká ohrievaná voda. Je zavesený do ťahu kotla, obyčajne pred ohrievačom vzduchu, a je zohrievaný prúdiacimi spalinami. Analogický termín je predhrievač napájacej vody.

Ekonomizér kotla s výkonom 220 t/h pary.
Výhrevná plocha:1 295 m2
Potrebná celková dĺžka rúrok:54 m
Rýchlosť vody v potrubí:0,7 m/s
Rýchlosť spalín v ťahu:7,5 m/s
Vstupná teplota vody:200 °C
Ohriatie vody:30 °C
Vstupná teplota spalín:380 °C
Výstupná teplota spalín:275 °C
detail
detail