Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektráreň

Priemyselné zariadenie na výrobu elektrickej energie, a to transformáciou časti dodávanej energie (najčastejšie tepelnej, jadrovej, vodnej, veternej atď.) na elektrickú energiu.  

Odkazy:
 
 
Vývoj výroby elektrickej energie vo svete.
Podiel typov elektrární na svetovej produkcii elektrickej energie.
Emisie znečisťujúcich látok pri prevádzke elektrární.
detail
detail