Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Pozitrón

Pozitrón je kladne nabitá antičastica k elektrónu. Existencia tejto častice bola predpovedaná už v roku 1928 (Paul Dirac) a neskôr objavená v kozmickom žiarení a rozpade beta. Pri zrážke pozitrónu a elektrónu dochádza k anihilácii a vznikajú fotóny.

detail
detail