Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Primárny okruh

Primárny (prvý) okruh umožňuje prenos tepelnej energie z aktívnej zóny do parogenerátora.
V parnom generátore sa odovzdáva teplo sekundárnemu (druhému) okruhu. Ide o uzavretý systém, ktorý bráni úniku rádioaktivity mimo tohto systému. Primárny okruh tvorí reaktor, potrubné systémy na cirkuláciu vody, parogenerátor, kompenzátor objemu a cirkulačné čerpadlá.  

Uvedené parametre sa vzťahujú k reaktoru typu VVER 1000.

Tepelný výkon: 3 000 MW
Tlak: 15,7 MPa
Teplota vody vstup/výstup: 289/322 °C
Prietok vody: 22,2 m3/s
Počet slučiek: 4 ks
detail
detail