Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Plynová turbína

Energetické zariadenie, v ktorom prebieha na základe adiabatickej expanzie premena časti vnútornej energie stlačeného plynu na kinetickú energiu rotora. Spaľovacie plynové turbíny pracujú v otvorenom cykle. Nasatý atmosférický vzduch kompresor stláča a vháňa do spaľovacej komory, kde sa vzduch mieša so zemným plynom. Spálením plynu vzniknú horúce spaliny, ktoré expandujú v turbíne. Teplo výstupných spalín sa využíva v spalinovom kotle.  

Parametre veľkej, strednej a malej plynovej turbíny firmy ABB.

Jednotka: GT26; GT13; GT5
Elektrický výkon(MW): 240; 148; 2,76
Celková účinnosť (%): 37,8; 34,6; 28,3
Otáčky: 3 000; 3 000; 1 400
Kompresný pomer: 30 : 1; 13,9 : 1; 12 : 1
Výstupná teplota spalín [°C]: 610; 516; 470
detail
detail